Dějiny techniky aneb jak jsme se dostali až k dotykovým přístrojům?

V současnosti si jen málokdo dokáže představit život bez techniky. Vlastně vezmeme-li to globálně, tak celý svět je závislý na technice. Vypadnul-li by na den nebo dva internet, zasáhne to celý svět. Spousta podniků zkrachuje, protože všechny dokumenty a softwary teď fungují na základě přístupu k internetu. Přesuneme-li se do pravěku, co k životu takový neandrtálci potřebovali? Jen […]

V současnosti si jen málokdo dokáže představit život bez techniky. Vlastně vezmeme-li to globálně, tak celý svět je závislý na technice. Vypadnul-li by na den nebo dva internet, zasáhne to celý svět. Spousta podniků zkrachuje, protože všechny dokumenty a softwary teď fungují na základě přístupu k internetu.

Přesuneme-li se do pravěku, co k životu takový neandrtálci potřebovali? Jen jeskyni, která jim sloužila jako útočiště a dostatek jídla v podobě mamuta nebo jiné kořisti, či klíčků. Ve středověku se lidé přesunuli do studených hradů a chýší, kde už existovaly nějaké technické vynálezy. Šlechta se vozila na vozech tažených koňmi a prostý lid potřeboval náčiní k práci na polích. Vlastně takový boom zažila technika v novověku, kde vznikla spousta novinek nejen v myšlení.

Válka změnila všechno

Obě, první i druhá světová válka ovlivnila spoustu generací nejen žijící v tomto období, ale i několik let poté. Změnilo se myšlení lidí, protože začali přemýšlet více nad smyslem života. Vývoj techniky díky zbrojení a zničení nepřítele šel přímo rychlostí blesku. A po ukončení světových válek nepřišlo o moc lepší období, protože následuje další jakási pomyslná válka mezi dvěma státy, nebo spíše velmoci – USA a Sovětský svaz.

Dvacáté první století, objev smartphonu a internetu

A jak je to dnes? To už asi odvodíte sami. Dvacáté první století patří internetu a smatphonům, bez kterých nedáme ani ránu. Další novinkou je 3D tisk, který se využívá hned v několika oblastech. Lidé už nepotřebují tužku s papírem, kdy mají počítač s internetem a multifunkční tiskárnu, která jim vše zhmotní na papír