Minimum úrazov

Počas prevádzky nedochádza k extrémnemu zahrievaniu svetelného zdroja a LED reflektory preto nedosahujú tak vysokých teplôt, sú chladné na dotyk ako halogénové osvetlenie, ktoré navyše trpia teplotnými výkyvmi a obmedzenou životnosťou. Nehrozí tak popálenie, vznik požiaru a minimalizované je tiež riziko úrazu elektrickým prúdom. Bezpečná prevádzka Prevádzka diódových výrobkov a ďalších svietidiel s diódovými žiarovkami […]

Počas prevádzky nedochádza k extrémnemu zahrievaniu svetelného zdroja a LED reflektory preto nedosahujú tak vysokých teplôt, sú chladné na dotyk ako halogénové osvetlenie, ktoré navyše trpia teplotnými výkyvmi a obmedzenou životnosťou. Nehrozí tak popálenie, vznik požiaru a minimalizované je tiež riziko úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečná prevádzka

Prevádzka diódových výrobkov a ďalších svietidiel s diódovými žiarovkami je skrátka veľmi bezpečný. LED reflektory zaručujú tiež okamžitý plný výkon svetla po zapnutí, časté zapínanie a vypínanie týchto výrobkov nemá vplyv na ich životnosť. Svetlo navyše nekmitá a neprodukuje ultrafialové ani infračervené žiarenie. Navyše, diódové žiarivky neobsahujú žiadne škodlivé látky (ortuť, olovo, fosfor) a sú plne recyklovateľné.

120x600