Rodinné domy ještě jednou

Je přirozené, že rekonstrukcí odpadů, případně kanalizační přípojky služby nekončí. Jistě oceníte i například možnost revize speciální kamerou, která odhalí nejen již poškozená místa v případě havárie odpadu, ale dokáže i předem vytipovat místa potenciálně nebezpečná z hlediska možné budoucí havárie. To může být cenné například při zabydlování staršího domu, kde si nejsme jisti přesným […]

Je přirozené, že rekonstrukcí odpadů, případně kanalizační přípojky služby nekončí. Jistě oceníte i například možnost revize speciální kamerou, která odhalí nejen již poškozená místa v případě havárie odpadu, ale dokáže i předem vytipovat místa potenciálně nebezpečná z hlediska možné budoucí havárie. To může být cenné například při zabydlování staršího domu, kde si nejsme jisti přesným stavem kanalizační soustavy. Revizí lze zjistit nebezpečí havárie a případně přijmout okamžitě nápravná opatření tak, aby k havárii vůbec nedošlo.

Opravy bezvýkopovou metodou

Pokud již vaše kanalizační přípojka, nebo odpady náhodou vypoví poslušnost, specializovaná firma vám zajistí nejen například vyčištění ucpaného odpadu, ale také opravu, pokud ucpání bylo způsobeno defektem potrubí. To lze dnes provádět bez nutnosti výkopu a rozebírání potrubí. Dělá se to metodou, kdy se do potrubí zavede speciální plastový „rukáv“, který se v příslušném místě nafoukne a vytvrdí, takže nahradí poškozenou část potrubí.

120x600